Klubin esittely

Klubimme on tunnettu perhekeskeisestä toimintatavastaan ja palveluprojekteistaan, joissa on huomioitu kansainvälisen yhteisymmärryksen kehittämisen näkökulma.

Rotaryperheeseemme kuuluvat jäsenten omien perheiden lisäksi erilaisissa rotary-ohjelmissa ja hankkeissa mukana olleet, kuten kotimaiset ja ulkomaiset vaihto-oppilaamme, stipendiaatit, RYLA-koulutuksiin osallistuneet jne.

Neljän kysymyksen koe

Toimintaamme ohjaavat Rotaryn eettiset periaatteet. Ajatukset, sanat ja teot tutkitaan kysymällä itseltämme:

1. Onko tämä TOTTA?
Is it the TRUTH?

2. Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA
kaikkia asianosaisia kohtaan?
Is it FAIR to all concerned?

3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja PARANTAAKO
TÄMÄ YSTÄVYYSSUHTEITA?
Will it build GOODWILL and BETTER
FRIENDSHIPS?

4. Onko tämä kaikkien osapuolten
EDUN MUKAISTA?
Will it be BENEFICIAL to all concerned?