Toimintaamme


Yhteenveto klubimme projekteista ja muista aktiviteeteista
​​​​​​​

Toiminnan ominaispiirteitä

Perhekeskeisyys
Klubimme perustamisvaiheessa yksi keskeinen hahmo oli rovasti Oiva Pohjanpirkka ja taustalla vaimonsa Alli. Jo tuolloin muodostui klubimme toimintaan perhekeskeinen henkinen pohja. 
Nykyisinkin tämä ”Oivan ja Allin henki” näkyy klubimme toiminnassa siten, että n. puolet vuosittaisesta viikko-ohjelmasta ja muista tapahtumista on perhe- tai avec-tilaisuuksia.
Rouvien aktiivinen osallistuminen klubimme toimintaan on ollut suuresta merkityksestä sekä erilaisten tilaisuuksien järjestelyissä että myös taloudellisesti. Sen lisäksi, että rouvat osallistuvat paljon klubimme toimintaan, heillä on myös omaa toimintaa ja omia yhteiskunnallisia tukihankkeita.
Rouvien kassasta on myös rahoitettu mm. vaihto-oppilaille Suomen talveen sopivaa vaatetusta ja talviurheiluvälineitä.

Vaihto-oppilastoiminta
Klubimme pääasiallinen panostuskohde on ollut jo yli 20 vuotta vaihto-oppilastoiminta eri muodoissaan. Muutamina vuosina vaihto-oppilaita on ollut samanaikaisesti kaksikin.

Yhteiskunnalliset hankkeet
Osallistuminen ja panostaminen sekä kansainväliseen että paikalliseen yhteiskunnallisen toimintaan on merkittävä klubimme toiminnan painopisteissä. Rotaryn kansainvälisiin humanitäärisiin ohjelmiin olemme osallistuneet tukemalla aktiivisesti Rotarysäätiötä. Vuosien varrella olemme hankkineet yhteensä n. 40 PHF-arvoa klubimme jäsenille ja rouvillemme. Myös rouvat ovat tukeneet omista varoistaan Rotarysäätiötä muutaman PHF:n hankinnan muodossa.

Vuosijuhlamme yhteydessä julkistamme vuosittain valitsemamme Vuoden Palvelijan, joka on joku yhteisö tai henkilö, joka on esimerkillisesti toiminnassaan toteuttanut Rotaryn pyyteettömän palvelun ihannetta. 


Verkostoituminen ja ulospäin suuntautuneisuus
Rotaryn julkista kuvaa leimaa sisäänpäin kääntyneisyys. Omalta osaltamme olemme ainakin omalla paikkakunnallamme alkaneet viime vuosina tavoitteellisesti tehdä Rotaryn toimintaa ja klubiamme enemmän tunnetuksi mm. rakentamalla yhteistyöverkostoja paikkakunnan muiden järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten ja julkishallinnon kanssa. Suurin verkostoitumista hyödyntävä hankkeemme on vuosittaiset Kuokkalankosken Markkinat, joiden järjestämisessä on taustalla mukana kymmenkunta kumppania. Nykyisin rahoittajia kutsutaan usein kumppaneiksi, mutta tässä tapauksessa kumppanuus on tarkoittanut käytännön osallistumista hankkeemme toteuttamiseen.


Jäsenten odotusten huomiointi
Klubin elinvoimaisuuden ja aktiivisuuden lähde on klubissa viihtyminen ja mahdollisuus antaa panoksensa Rotaryn päämäärien toteuttamiseksi. Lempäälän klubissa tehdään parin vuoden välein jäsentyytyväisyystutkimus ja odotuskartoitus, joka toimii pohjana klubin toiminnan suuntaamisessa.

Tiedottaminen, media, näkyvyys
Olemme hankkeittemme kautta saaneet hyvin näkyvyyttä paikallisessa lehdistössä.
Myös Rotary Norden lehdessä on esitelty muutamia klubimme hankkeita.
Klubin sisäinen tiedottamisen suullisen tiedottamisen lisäksi perustuu ajan tasalla pidettäviin klubin nettisivuihin, sähköpostiin ja värikkääseen jäsenlehteemme.
Rotarypiirissämme olemme päässeet jonkunlaiseksi ”mannekiiniksi” monipuolisten hankkeittemme ansioista. Piirin huomionosoituksena klubillemme aktiivisuudesta mainittakoon mm. Pesänrakentaja-kiertopalkinto, vuoden vaihto-oppilasklubi, vuoden Rotarysäätiölahjoittaja.


Klubin projekteja ja hankkeita

Klubimme toiminnasta vain osa näkyy viikko-ohjelmastamme. Perinteisten vuotuisen viikoittaisen kokousohjelmamme lisäksi klubimme on toteuttanut useita pitäjänteisiä hankkeita, joista mainittakoon seuraavat:

- Kuokkalankosken markkinat
Klubimme suurin hanke on ollut jo lähes 10 vuoden ajan vuosittaiset heinäkuussa järjestettävät Kuokkalankosken Markkinat. Markkinoista on vuosien varrella muodostunut Lempäälän suurin kesätapahtuma. Vuosittain markkinoilla on vieraillut n. 4.000 – 5.000 henkeä. Markkinoiden perinteiset vetonaulat ovat uunituoreen tangokuningattaren esiintymiset, koskenlaskunäytökset Kuokkalankoskessa sekä laaja käsityöläistuotteisiin painottuja markkinatori.
Markkinoiden tuotto on käytetty pääosin vaihto-oppilastoimintamme rahoittamiseen sekä Rotarysäätiölahjoituksiin.

- Joulukuusifarmimme
N. 10 vuotta sitten istutimme n. 1000 kpl kuusentaimia erään klubiveljen joutomaalle ja nyt viimevuosina olemme joulun alla myyneet näitä hoidettuja rotarykuusia toreilla ja markettien pihoissa hyvällä menestyksellä. Myytävää riittänee vielä muutamaksi vuodeksi.

- Ammattiesittelyt
Ammattipalveluväylän näkyvin hankkeemme on useita vuosia ollut yhteistyö Lempäälän koulutoimen kansa. Vuosittain parikymmentä veljeä ovat käyneet pitämässä useitakin esittelyitä omasta ammatistaan yläasteen ammatinvalintatunneilla. Vuosittain olemme pitäneet n. 30-40 esittelytuntia.

- Halkoprojekti
Klubimme toimii myös halkoliikkeenä. Ehkä vanhin vielä tällä hetkellä jatkuva projektimme on metsänharvennus- ja siivousprojektimme, jonka työn vastineeksi saamme myydä puut omaan lukuumme. Pääosin yhden klubiveljen pokasaha ja kirves on tukenut merkittävästi vaihto-oppilaiden rahoittamista.

- Walkers nuorisotoiminta
Klubimme on yksi Lempäälän Walkers-nuorisokeskuksen perustajajäsenistä.
Muutamat veljet ovat aktiivisesti mukana nuorisokahvilan iltaisissa päivystystehtävissä.

- Yhdessä elämään katupartiot
Yhdessä elämään katupartioiden tarkoitus varmistaa paikkakunnan keskusta-alueen rauhallisuus iltaisin viikonvaihteissa erityisesti nuorison rauhattomuuden vuoksi. Klubimme on osallistunut tähän partiointiin useita vuosia.

- Tuki terveyskeskukselle
Klubimme sekä rouvat ovat tukeneet paikallista terveyskeskusta rahoittamalla kipupumppujen ja rintapumppujen hankintoja.