Vuoden Palvelija 2009

Vuoden palvelija 2009 julkistus klubin vuosijuhlassa 25.09.09

Veikko Viljanen

Arvoisa Juhlaväki

Rotarien pyrkiessä toteuttamaan omaksumiaan tavoitteita, toiminta kanavoituu neljälle ns. palveluväylälle, nimittäin:

- klubipalvelu

- ammattipalvelu

- yhteiskuntapalvelu

- kansainvälinen palvelu

Näistä ammattipalveluväylä korostaa rotaryn sitoutumista ammatillisesti korkeatasoisiin ja eettisesti hyväksyttäviin toimintatapoihin.

Ammattipalvelun keskeisin kysymys on: ”Miten voisin päivittäisessä työssäni olla ystävällisempi ja avuliaampi muita ihmisiä kohtaan?”

Ammattipalvelun alaan ja ammatillisiin suhteisiin liittyvät asiat ovat rotarytoiminnassa niin voimakkaasti esillä, että ne vaikuttavat muidenkin palveluväylien toimintaan.

Ammattipalvelun puitteissa mm. valitaan Lempäälän – Vesilahden alueelta Vuoden Palvelija, ja sehän liittyy läheisesti myös yhteiskuntapalveluun.

Vuoden Palvelijan julkistaminen vuosijuhlassa on kuulunut klubimme toimintaan jo pitkään. Klubin yhdeksäntenä toimintavuotena, 1981, ammattipalvelukomitean aloitteesta päätettiin, että Lempäälän Rotaryklubi valitsee vuosittain klubin toiminta-alueelta henkilön tai yhteisön, joka klubin mielestä on parhaiten toteuttanut päivittäisessä työssään tai muissa toimissaan hyvän palvelun ihannetta ja korostanut palvelemisen merkitystä kaikkien ihmisten kesken.

Vuoden Palvelijan valitsemiseksi hyväksyttiin tuolloin säännöt ja näkyvänä merkkinä arvon saajalle päätettiin antaa klubin jäsenen, taiteilija Kalevi Kankaalan valmistama kunniataulu.

Tänään se tapahtuu siis 28. kerran. Tämänkertaisella valinnalla haluamme kiinnittää huomiota kunnalliseen organisaatioon, jonka toiminta mielestämme ansaitsee erityistä julkista arvostusta.

Tämän organisaation toimintaan meillä jokaisella on mahdollisuus ottaa osaa oman mielenkiintomme mukaan lähes millä tahansa inhimillisen toiminnan alueella. Tämä organisaatio on Lempäälä-opisto.

Viikoittain kokoontuu eri puolilla Lempäälää ja Vesilahtea ihmisiä opiston järjestämille kursseille; monenlaisiin toimintoihin, luennoille, retkille, käsityöpajoihin.

Toiminta on sosiaalista – se aktivoi ihmisiä kotisohvilta toimintaan ja syrjäytymisvaarassa olevia vertaisryhmiin. Toiminta on terveitä elämäntapoja edistävää – esim. jumppaa iltasyömisen ja käsityötaitoja iltajuomisen sijasta. Toiminta antaa elämän sisältöä eläkeläisille, työttömille, nuorille ja vanhoille. On henkireikä kotirouville ja –herroille. Kaikille kohtuulliseen hintaan ja osittain maksuttomastikin.

Organisaation toiminta on myös huomattava erilaisten opettajien osa-aikatyöllistäjä, on kestävän kehityksen mukaista ja muutoinkin ekologista – eli vain opettajat reissaavat pitkiä matkoja ja koulukiinteistöt ovat myös iltakäytössä.

Vuoden Palvelijan huomionosoituksen ovat ottamassa vastaan Lempäälä-opiston rehtori Raili Reini ja suunnittelijaopettaja Anne Sallinen.

Tervetuloa ja onneksi olkoon!