Klubimme juuret

Oiva ja Alli Pohjanpirkka


"Nykyisyyshän oli kerran se tulevaisuus,

jolta menneisyydessä odotimme niin paljon ja erilaista"


Oivan ja Allin perintö klubillemme


Lempäälän Rotaryklubin juuret ovat yli 45 vuoden syvyydessä.


Klubimme peruskiven muuraajina vuonna 1972 olivat veljekset Matti ja Leo Piippo, rovasti Oiva Pohjanpirkka sekä 19 muuta veljeä. Näkyvimmäksi vaikuttajaksi nousi Oiva Pohjanpirkka, joka oli klubimme presidenttinä kaksi ensimmäistä vuotta. Oiva oli tunnettu tinkimättömänä rotaryaatteen sanansaattajana ja rotaryn toimintaperiaatteiden noudattajana ja opettajana. Oivan ollessa klubimme presidenttinä hänen puolisonsa Alli otti aktiivisen roolin Oivan rinnalla ja taustalla. Allin mielipiteillä ja näkemyksillä oli suuri vaikutus Oivaan klubimme alkutaipaleella. Alli toimi pehmentävänä puskurina. Jo tuolloin muodostui klubimme toiminnan perhekeskeinen henkinen pohja, Oivan ja Allin henki. Klubimme 30-vuotishistoriikissa on Allin haastattelu, jossa hän muistelee klubimme perustamisvaihetta ja rouvien toiminnan liittymistä klubimme toimintaan. "Nyt taitaa tulla yksi klubi lisää, jossa vaimo ja lapset itkee isää", oli Oiva tokaissut Allille. Alli oli kuitenkin toista mieltä ja alkoikin aktiivisesti luoda perustaa rouvien toiminnalle.

Heti klubimme charteroinnin jälkeen Alli kutsuikin veljien rouvat Lempäälän pappilaan yhteiseen tutustumistilaisuuteen, jossa rouvat yhdessä päättivät jatkaa tapaamisiaan kuukausittain. Rouvien toimintaa veti ensin Alli 5 vuotta ja myöhemmin sovittiin, että rouvien toiminnan vetäjänä on klubipresidentin puoliso. Rouvien toiminnan kivijalka oli näin luotu.
Rouvien aktiivisen toiminnan myötä liittyi vähitellen mukaan myös perhe.
 

Rouvien toiminta on noista ajoista lähtien jatkunut tähän päivään asti ja meidän kaikkien velvollisuus on säilyttää klubissamme tämä ainutlaatuinen peruspiirre, joka on vielä nykyisinkin erittäin harvinaista klubien toiminnassa. Tätä näkemystä vahvistavat saadut kokemukset vieraillessani muissa piirimme klubeissa.

Miten ilmenee perhekeskeisyys nykyisin klubimme toiminnassa ? Kunkin toimintavuotemme viikko-ohjelmasta lähes puolet on ollut avec-tilaisuuksia. Rouvat jatkavat edelleen omaa ansiokasta taustatoimintaansa pitäen omia kokouksiaan ja muita tilaisuuksia, järjestämällä klubillemme yhteisiä retkiä ja matkoja, toimien aktiivisesti mukana klubimme organisoimissa hankkeissa (mm. Markkinat), osallistumalla vaihto-oppilastoimintaamme, rotaryn kansain-väliseen opintoryhmävaihtoon (GSE) sekä oman varainhankintansa avulla tehden lahjoituksia ja hankintoja paikkakuntamme humanitääristen puutteiden paikkaamiseksi.

Yksi Rotary Internationalin nykyisistä painopistealuista on "Family of Rotary", joka kannustaa klubeja ottaman toimintaansa mukaan koko perheen. Rotaryperheen lähimmäisistä välittäminen - erityisesti sairaat, lesket, yksinäiset - kuuluu klubin itsestään selviin perusvelvoitteisiin.

Meidän klubimme on ollut aikaansa edellä. Tässä ei ole meille mitään uutta, vaan olemme muillekin esimerkkinä.

Toinen klubimme ominaispiirre on ollut alusta lähtien toiminnan ulospäin suuntautuminen ja yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vaihto-oppilastoimintamme on jatkunut lähes katkeamatta vuodesta 1982 lähtien, olimme piirissämme kärkipaikalla Polio Plus-keräyksessä sekä klubimme järjestämistä Kuokkalankosken Markkinoista on muodostunut yli 10 vuoden ajan Lempäälän suurin koko perheelle suunnattu kesätapahtuma. Markkinoiden järjestelyissä olemme toimineet yhteistyössä paikkakuntamme muiden järjestöjen sekä Lempäälän kunnan kanssa.

Piirimme erilaisissa koulutus- ym. tilaisuuksissa klubimme on useasti nostettu esille malliesimerkkinä aktiivisesti ja monipuolisesti toimivasta klubista. Vuosien varrella klubimme on saanut piiriltämme useita erilaisia tunnustuksia ja huomionosoituksia mallikkaasta toiminnastamme.

Klubimme ehkä merkittävimmät virstanpylväät ovat olleet Oiva Pohjanpirkan valinta piirimme kuvernööriksi vuodeksi 1979-1980 (piirimme 3. kuvernööri) sekä n. 30 vuotta tämän jälkeen allekirjoittaneen nyt seuratessa Oivan jalanjälkiä piirimme 30. kuvernöörinä.

Kuvernöörin tehtäviin valinta perustuu henkilön omiin ansioihin, mutta klubin antama tuki ja klubin nauttima arvostus ovat merkittävät tekijät. Klubimme on tarjonnut ja tarjoaa edelleenkin hedelmällisen kasvualustan rotaryn vaativampiinkin johtotehtäviin klubin ulko-puolella, josta osoituksena kahden kuvernöörin lisäksi on klubistamme piirin tehtäviin valittu kolme apulaiskuvernööriä, PAG Veikko Viljanen, PAG Yrjö Lehtonen ja AG Jouko Konsala (PAG= Past Assistant Governor, AG = Assistant Governor) sekä allekirjoittaneen valinta Suomen Rotary ry:n hallituksen puheenjohtajaksi rotaryvuodeksi 2007-2008 kuvernöörivuoden hallitusjäsenyyden jatkoksi.

Oiva ja Alli ovat jo poissa joukostamme, mutta heidän klubiimme luoma henki elää yhä.

Tätä henkeä emme ehkä aina itse huomaa ja tunnista, kun se on niin itsestään selvä piirre klubissamme. Klubimme identiteetin vaaliminen on meidän jokaisen oikeus ja velvollisuus. Se on meidän toimintamme perusta.

Klubimme vanhempien rotareiden velvoite ja kunnia-asia on siirtää tämä arvokas perimä ja perintö myös uusille sukupolville klubissamme. Uusille jäsenillemme tulee rotaryn perustietouden lisäksi tehdä tunnetuksi myös juuremme ja korostaa niitä klubimme erityisarvoja, joiden kunnioittamista ja seuraamista klubimme haluaa jatkaa tulevaisuudessakin. Syvällä olevat juuremme pitävät meidät pystyssä isommissakin myrskyissä.

Klubimme toiminnan suuntautumisen tienviitat ovat olleet oikeassa suunnassa jo klubin perustamisesta lähtien. Olemme olleet ja olkaamme tulevaisuudessakin edellä kulkijoita, esimerkin näyttäjiä.

District Governor 2006-2007