Puolisot

Lempäälän Rotaryklubin rotarien puolisoiden
toiminnasta


Lempäälän Rotaryklubin rotarien puolisoiden toiminta on jatkunut klubin perustamisesta lähtien.

Lempäälän Rotaryklubin toiminta on perhekeskeistä. Puolisoiden omaa ja klubin kanssa yhteistä toimintaa on ollut kautta vuosikymmenien ja yhä lisääntyneessä määrin. Tämä on ainutlaatuinen peruspiirre, mikä on vielä nykyisinkin erittäin harvinaista rotaryklubien toiminnassa, mistä osoituksena Lempäälän Rotaryklubi on saanut piirikuvernööriltä kunniamaininnan vuonna 2007. Rotaryvuonna 2007-2008 klubi ryhtyi noudattamaan käytäntöä, että kaikki klubikokoukset ja vierailut ovat avoimia myös puolisoille.

Rotarien puolisoiden puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät tulevat vuosittain
ilman erillistä valintaa klubin vastaavan tehtävän haltijan puolisolle. Mikäli joku ei halua tai ei ole mahdollista tällaista tehtävää vastaanottaa, valitaan hänen tilalleen joku toinen puolisoista.

Rotarien puolisoiden omat kokoukset ovat ensisijaisesti maanantaisin. Kokouskäytäntö vaihtelee vuosittain riippuen osallistumisestamme klubin toimintavuoteen. Toimintavuoden aikana teemme matkoja ja/tai vierailuja laaditun puolisoiden ohjelman mukaisesti. Kokouksissamme on käynyt ulkopuolisia vierailijoita.

Klubin kanssa yhdessä osallistumme erilaisiin klubin ohjelmiin ja tapahtumiin varojen saamiseksi. Merkittävin tällainen tapahtuma on ollut Kuokkalankosken Markkinat vuodesta 1998 lähtien Lempäälän Rotaryklubin järjestämänä. Markkinoilla meillä puolisoilla on ollut kahvila rotareiden teltan yhteydessä ja vohveleiden
myyntipiste sekä muutamana vuonna kirpputori. Osallistumme myös Markkinoiden erilaisiin valmistelutehtäviin.

Markkinoiden omien aktiviteettiemme rahallinen tuotto on ohjattu klubin kassaan lukuunottamatta kirpputorituloja. Puolisot voivat tehdä rotaryklubille ehdotuksia näiden keräämiensä varojen käytöstä.
Rotarien puolisot ovat tukeneet erilaisia keräyskohteita, toisinaan yhdessä klubin kanssa. Näistä kohteista voidaan mainita mm. Suomen Punainen Risti, Syöpälapset, Suomen Lähetysseura, kipupumpun ja rintapumpun hankinta ( Terveyskeskus ), Romania-avustus, lasten turvakoti ( Viljandi ), Mummon kammari, omaishoitajat (Lempäälä ja Vesilahti), Joulun lapsi-, AIDS- ja Polio Plus-keräys, jalkojenhoitokoneen ja TV:n hankinta
(Himminkoto) sekä Gambia-projekti.

Rotarien puolisot tukevat mahdollisuuksien mukaan klubin vaihto-oppilastoimintaa sekä klubin erilaisia yhteiskunnallisia ja humanitäärisiä hankkeita.
Rotarien puolisoiden varoilla on tuettu myös Rotarysäätiön toimintaa kustantamalla PHFarvoja ansioituneille puolisoille.

Rotarien tai heidän puolisoidensa muistamiset hoidetaan klubin kanssa yhteisesti.

Lempäälän Rotaryklubi
Rotarien puolisot
Lempäälä 26.6. 2012

( Uudistettu aiemmasta ”Näin olemme sopineet” – kokoelmasta, 1999 )